No. 3/2017


N e w   M e d i c i n e   3/2017


Original papers/Prace oryginalne

Clinical characteristics of antrochoanal polyps in patients treated in the Department of Pediatric Otolaryngology of the Medical University of Warsaw
Charakterystyka kliniczna pacjentów z polipem choanalnym leczonych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej WUM
Anna Kasprzyk, Piotr Kwast, Lidia Zawadzka-Głos – p. 71-76
Effects of post-intubation laryngeal stenosis treatment depending on the grade of stenosis
Analiza efektów leczenia zwężeń pointubacyjnych krtani w zależności od stopnia zwężenia
Lidia Zawadzka-Głos, Krzysztof Ślączka – p. 77-83

Review paper/Praca poglądowa

Why is a laryngologist interested in cervical cancer? Summary information about HPV vaccination
Czemu laryngolog interesuje się rakiem szyjki macicy? Podsumowanie informacji dotyczących szczepień przeciwko HPV
Karolina Raczkowska-Łabuda, Anna Gorzelnik, Lidia Zawadzka-Głos – p. 84-93


For personal use only.