No. 4/2017


N e w   M e d i c i n e   4/2017


Original papers/Prace oryginalne

Parotitis in children hospitalized in the Department of Pediatric Otolaryngology of the Medical University of Warsaw in the years 2010-2017
Zapalenia ślinianek przyusznych u dzieci w materiale Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej WUM w latach 2010-2017
Monika Jabłońska-Jesionowska, Małgorzata Dębska-Rutkowska, Piotr Kwast, Lidia Zawadzka-Głos – p. 99-107
Diagnostic difficulties in salivary gland tumors in children
Trudności diagnostyczne guzów dużych gruczołów ślinowych u dzieci
Małgorzata Dębska-Rutkowska, Piotr Kwast, Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos – p. 108-114
Drug-induced sleep endoscopy in assessing airway patency – own experiences
Badanie endoskopowe drożności dróg oddechowych w czasie snu farmakologicznego – wstępne wyniki
Agnieszka Dmowska-Koroblewska, Michał Michalik, Adrianna Podbielska-Kubera, Włodzimierz Jakub Siemianowski – p. 115-134

Opis przypadku/Case report

Sudden bilateral deep hearing loss in a child – case study
Nagły obustronny niedosłuch w stopniu głębokim u dziecka – studium przypadku
Jolanta Jadczyszyn, Karolina Raczkowska-Łabuda, Małgorzata Dębska-Rutkowska, Lidia Zawadzka-Głos – p. 135-144

Review paper/Praca poglądowa

HPV-related head and neck tumors – 10 years of experience with human papillomavirus vaccinations
HPV-zależne nowotwory głowy i szyi a 10 lat doświadczeń ze szczepionkami przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego
Karolina Raczkowska-Łabuda, Anna Gorzelnik, Jolanta Jadczyszyn, Lidia Zawadzka-Głos – p. 145-157


For personal use only.