Kontakt

„New Medicine”

Wydawnictwo Medyczne Borgis

Ekologiczna 8 lok. 103

02-798 Warszawa

tel. +48 (22) 836 96 69, +48 (22) 414 52 14

fax +48 (22) 414 51 14

newmed@borgis.pl

Redaktor prowadząca

Agnieszka Jaśkowiak

a.jaskowiak@borgis.pl