Numer 3/2018


N e w   M e d i c i n e   3/2018


Original papers/Prace oryginalne

Retroauricular region involvement during otitis externa caused by P. aeruginosa
Odczyn na wyrostku sutkowatym w przebiegu zapalenia ucha zewnętrznego o etiologii P. aeruginosa
Agata Wasilewska, Lidia Zawadzka-Głos – p. 79-86
Ocular compications in ethmoiditis in children treated in a reference laryngological academic center
Powikłania oczodołowe w zapaleniu zatok sitowych u dzieci leczonych w referencyjnym laryngologicznym ośrodku akademickim
Iryna Drohobycka, Lidia Zawadzka-Głos – p. 87-94

Review paper/Praca poglądowa

Nasal septum perforation – new treatment methods
Perforacja przegrody nosa – nowe metody leczenia
Michał Michalik, Adrianna Podbielska-Kubera, Agnieszka Dmowska-Koroblewska – p. 95-113


For personal use only.