Numer 3/2020


N e w   M e d i c i n e   3/2020


PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY
OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA

Review paper/Praca poglądowa

Diagnosis and evaluation of a child suspected for obstructive sleep apnea: an overview
Diagnoza i ocena dziecka z podejrzeniem obturacyjnego bezdechu sennego: przegląd
Tomasz Lis, Lidia Zawadzka-Głos – p. 87-91

Original paper/Praca oryginalna

Children who underwent tonsillectomy due to OSAS have significantly bigger tonsils than those with hypertrophic tonsils without OSAS
Pacjenci pediatryczni skierowani do zabiegu wycięcia migdałków z powodu OBPS mają znacząco większe migdałki w porównaniu do grupy pacjentów z przerostem migdałków bez współtowarzyszącego OBPS
Wiktoria Olińska, Jure Urbančič, Piotr Kwast, Lidia Zawadzka-Głos – p. 92-96

DENTISTRY
STOMATOLOGIA

Original papers/Prace oryginalne

Health awareness and behaviours among adults aged 35-44 years in Poland in the years 2010-2017
Świadomość i zachowania prozdrowotne populacji osób dorosłych w wieku 35-44 lat w Polsce w latach 2010-2017
Ewa Rusyan, Agnieszka Mielczarek – p. 97-103
A survey of the oral lesions in newborns and infants: A two-year cross-sectional study
Zmiany błony śluzowej jamy ustnej u niemowląt: dwuletnie badanie przekrojowe
Anna Turska-Szybka, Paula Piekoszewska-Ziętek, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – p. 104-112


For personal use only.