Opłata za publikację

Dla osób prywatnych:
publikacja pracy poglądowej i opisu przypadku – 600 zł brutto, publikacja pracy oryginalnej – 500 zł brutto.

Dla firm:
publikacja pracy poglądowej i opisu przypadku – 1200 zł brutto, publikacja pracy oryginalnej – 1000 zł brutto.