Plagiat, ghostwriting i gościnne autorstwo

Plagiat oznacza, że znaczące części artykułu nie są parafrazowane, ale skopiowane tak, jak w tekście źródłowym, i/lub źródło nie jest podane. Autoplagiat, definiowany jako wcześniejsza publikacja ponad 10% tekstu artykułu w identycznym brzmieniu, jest także uważany za niewłaściwą praktykę. Jeśli publikacja jest już opublikowana w innym języku, oryginalna publikacja powinna być wymieniona w pierwszym przypisie.

Ghostwriting oznacza, że jeden lub więcej autorów, którzy mieli znaczący wkład w tworzenie artykułu, nie jest wymieniany jako współautor (współautorzy). Dotyczy to także niewspominania o roli osób, które w inny sposób przyczyniły się do publikacji.

Gościnne autorstwo (autorstwo honorowe) oznacza, że osoba wymieniona jako autor lub współautor artykułu w rzeczywistości nie uczestniczyła w jego tworzeniu.

Redakcja czasopisma stosuje procedury antyghostwritingowe oraz służące wykrywaniu plagiatów.

Wszystkie wykryte przypadki plagiatu, ghostwritingu i gościnnego autorstwa będą ujawnione, co dotyczy także powiadomienia odpowiednich instytucji. Wszyscy autorzy muszą wypełnić i popisać oświadczenie dotyczące plagiatu, ghostwritingu i gościnnego autorstwa.