Prenumerata

Prenumerata „New Medicine” obejmuje cztery kolejne numery.

230 PLN – subskrypcja roczna (wersja papierowa),

100 PLN – subskrypcja roczna (wersja elektroniczna).

W celu rozpoczęcia prenumeraty, prosimy o kontakt z działem prenumerat: u.wyrzykowska@borgis.pl.