No. 2/2018


N e w   M e d i c i n e   2/2018


Original papers/Prace oryginalne

Seasonality in the incidence of deep neck space infections in children hospitalized in the Department of Pediatric Otolaryngology of the Medical University of Warsaw
Sezonowość ropni przestrzeni głębokich szyi u dzieci hospitalizowanych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Karolina Raczkowska-Łabuda, Anna Gorzelnik, Jolanta Jadczyszyn, Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos – p. 35-45
Diode laser-assisted uvulopalatoplasty using palisade technique
Leczenie chrapania metodą korekcji podniebienia miękkiego z wykorzystaniem lasera diodowego w technice palisadowej
Michał Michalik, Adrianna Podbielska-Kubera, Agnieszka Dmowska-Koroblewska – p. 46-64

Opis przypadku/Case report

Periorbital complications as a result of rhinosinusitis in a pediatric patient. Case report.
Rzadki obraz powikłań oczodołowych u 3-letniego chłopca z wytrzeszczem. Opis przypadku.
Piotr Kwast, Maja Waszak, Joanna Rafałowska, Lidia Zawadzka-Głos – p. 65-72