No. 2/2022

N e w   M e d i c i n e   2/2022


PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY
OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA

Review paper/Praca poglądowa

Adjuvant therapy for recurrent respiratory papillomatosis
Terapie adjuwantowe w nawracającej brodawczakowatości krtani
Karolina Raczkowska-Łabuda, Małgorzata Izdebska-Badełek, Lidia Zawadzka-Głos – p. 31-35

Case reports/Opisy przypadków

Retropharyngeal abscess as an example of a deep neck infection in children
Ropień przestrzeni zagardłowej jako przykład infekcji przestrzeni głębokich szyi u dzieci – opis przypadku
Jakub Jędrychowski, Maria Wolniewicz, Lidia Zawadzka-Głos – p. 36-40
Treatment methods of obstructive sleep apnea (OSA) in children with adenoid hypertrophy and contraindications for adenectomy
Leczenie bezdechu obturacyjnego u dzieci z przerostem migdałka gardłowego i z przeciwwskazaniem do zabiegu adenotomii
Maria Wolniewicz, Lidia Zawadzka-Głos – p. 41-45