No. 4/2021


N e w   M e d i c i n e   4/2021


PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY
OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA

Review paper/Praca poglądowa

Otosclerosis
Otoskleroza
Elżbieta Niemczyk-Cieślak, Lidia Zawadzka-Głos – p. 95-103

Case reports/Opisy przypadków

Tympanic membrane reconstruction of a persistent perforation associated with massive myringosclerosis in a girl with achondroplasia – case report
Przetrwała perforacja błony bębenkowej z towarzyszącą masywną myryngosklerozą u dziewczynki z achondroplazją – rekonstrukcja błony bębenkowej. Opis przypadku
Maria Wolniewicz, Elżbieta Niemczyk-Cieślak, Lidia Zawadzka-Głos – p. 104-107
Unusual location of the ectopic salivary glands ‒ a case report
Ślinianka ektopowa o nietypowej lokalizacji ‒ opis przypadku
Maria Rutowicz, Maria Wolniewicz, Paula Piórkowska, Lidia Zawadzka-Głos – p. 108-111
Bacterial laryngotracheobronchitis as one cause of airway obstruction in older children
Bakteryjne zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli jako jedna z przyczyn obturacji dróg oddechowych u starszych dzieci
Małgorzata Badełek-Izdebska, Karolina Raczkowska-Łabuda, Lidia Zawadzka-Głos – p. 112-116