No. 1/2019


N e w   M e d i c i n e   1/2019


Original papers/Prace oryginalne

Diagnostic evaluation of congenital respiratory stridor in children
Diagnostyka wrodzonego stridoru oddechowego u dzieci
Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos
Profile of paediatric patient with nasal bone fracture
Profil pacjenta pediatrycznego ze złamaniem kości nosa
Małgorzata Palac-Siczek, Maciej Pilch, Lidia Zawadzka-Głos

Review paper/Praca poglądowa

Faciocranial complications of sinusitis
Powikłania twarzoczaszkowe zapalenia zatok
Michał Michalik, Adrianna Podbielska-Kubera