RODO

1. Informacja o administratorze danych osobowych (ADO) przedstawiana klientom:

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarza BORGIS Sp. z o.o. ul. Ekologiczna 8, 02-798 Warszawa, tel. kontaktowy +48 (22) 836 96 69,, e-mail wydawnictwo@borgis.pl w celu realizacji niniejszej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 PE i UE (RODO).

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie mogą wyniknąć z tego stosunku prawnego, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych. W każdej chwili ma Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, pobrania kopii, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich przeniesienia.

W każdym momencie może Pani/Pan wnieść skargę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

2. Informacja o możliwości przesyłania danych osobowych innym podmiotom (zwykle dołączana do powyższej informacji o ADO) :

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym i innym podmiotom współpracującym.

3. Informacja dołączana do przesyłki przekazywanej adresatowi, którego dane uzyskano od osoby trzeciej:

Na podstawie art. 14 ust. 1 RODO informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarza BORGIS Sp. z o.o. ul. Ekologiczna 8, 02-798 Warszawa, tel. kontaktowy +48 (22) 836 96 69, e-mail wydawnictwo@borgis.pl w związku z realizacją umowy doręczenia przesyłki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 PE i UE (RODO).

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. W każdej chwili ma Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, pobrania kopii, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich przeniesienia.

W każdym momencie może Pani/Pan wnieść skargę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podane dane osobowe są warunkiem zawarcia umowy doręczenia pisma i będziemy udostępniać je podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu.

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię, nazwisko, adres.

Aby uzyskać szczegóły i wskazówki, jak wykonywać swoje prawa, proszę zadzwonić lub wysłać maila na wskazane powyżej adresy.

4. Informacja dla kontrahenta wykonującego usługi dla pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej (umieszczana w umowie lub jako załącznik do niej):

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarza BORGIS Sp. z o.o. ul. Ekologiczna 8, 02-798 Warszawa, tel. kontaktowy +48 (22) 836 96 69, e-mail wydawnictwo@borgis.pl w celach niezbędnych dla realizacji umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 PE i UE (RODO).

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym i innym podmiotom współpracującym.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres ustalony w przepisach powszechnie obowiązujących. W każdej chwili ma Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, pobrania kopii, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich przeniesienia.

W każdym momencie może Pani/Pan wnieść skargę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podane przez Panią/Pana dane osobowe są warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej.