No. 4/2019


N e w   M e d i c i n e   4/2019


GENERAL MEDICINE/MEDYCYNA OGÓLNA

Original papers/Prace oryginalne

Minimally invasive therapy of lymphatic malformations in patients treated in the Paediatric Teaching Clinical Hospital, University Clinical Centre of the Medical University of Warsaw (DSK UCK WUM)
Małoinwazyjne metody leczenia malformacji limfatycznych na przykładzie pacjentów DSK UCK WUM
Agata Wasilewska, Małgorzata Badełek-Izdebska, Lidia Zawadzka-Głos, Remigiusz Krysiak, Jarosław Żyłkowski – p. 119-126
Congenital cholesteatoma of the middle ear in children: a hidden pathology
Perlak wrodzony ucha środkowego u dzieci – utajona zmiana chorobowa
Jolanta Jadczyszyn, Karolina Raczkowska-Łabuda, Lidia Zawadzka-Głos – p. 127-134

PEDIATRIC DENTISTRY/STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Original papers/Prace oryginalne

The relationship between maternal nutrition in pregnancy and early childhood caries – a systematic literature review
Związek między odżywianiem w ciąży a próchnicą wczesnego okresu dzieciństwa – systematyczny przegląd literatury
Angelika Kobylińska, Dorota Olczak-Kowalczyk – p. 135-144
Salivary antioxidant status and oral health in children and adolescents
Status antyoksydacyjny a stan zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży
Paula Piekoszewska-Ziętek, Emilia Raćkowska, Natalia Korytowska, Dorota Olczak-Kowalczyk – p. 145-151
Shear bond strength of different materials used for pit and fissure sealing
Wytrzymałość połączenia różnych materiałów stosowanych do uszczelniania bruzd i szczelin
Emil Korporowicz, Piotr Firlej, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – p. 152-157