Next issue

N e w   M e d i c i n e   4/2020


OTOLARYNGOLOGY
OTOLARYNGOLOGIA

Original paper/Praca oryginalna

Gentamicin and its ototoxicity
Gentamycyna i jej ototoksyczność
Piotr Pasternak, Magdalena Frąckiewicz, Lidia Zawadzka-Głos

Case reports/Opisy przypadków

Acute complication after Frenulotomy – case report
Ostre powikłanie po podcięciu wędzidełka języka – opis przypadku
Maria Wolniewicz, Alicja Piotrowska, Macej Pilch, Lidia Zawadzka-Głos

The innovative laryngological cannula facilitates the precise collection of highly diagnostic material from the nose and sinuses in order to improve the diagnostic and therapeutic process
Zastosowanie innowacyjnej kaniuli laryngologicznej w celu precyzyjnego pobrania materiału wysokodiagnostycznego z nosa i zatok – usprawnienie procesu diagnostyczno-terapeutycznego
Michał Michalik