Next issue


N e w  M e d i c i n e  2/2017


OTOLARYNGOLOGY

ORIGINAL PAPERS

Hemorrhage risk factors assessment in pediatric patients undergoing adenoidectomy/adenotonsillotomy

Ocena czynników ryzyka krwawienia u dzieci po adenotomii/adenotonsillotomii

Anna Gorzelnik, Lidia Zawadzka-Głos

Current trends in treatment of tonsillar hypertrophy in children less than two years of age

Obecne trendy w leczeniu przerostu migdałków u dzieci poniżej drugiego roku życia

Kinga Siewiorek, Olga Siewiorek, Piotr Kwast, Lidia Zawadzka-Głos

 

OTHER PAPERS

ORIGINAL PAPER

Changes in plantar pressure distribution after long-distance running

Ocena zmiany rozkładu nacisku stop pod wpływem biegu długodystansowego

Anna Rohan, Małgorzata Nyc, Anna Rogóż, Jarosław