Prenumerata


Prenumerata   N o w e j   S t o m a t o l o g i i   obejmuje 4 kolejne numery.

Cena prenumeraty w roku 2014 wynosi: 

120,00 zł – wersja drukowana, 

70,00 zł – wersja elektroniczna (PDF) .

Numer naszego konta:

BORGIS® Sp .z o .o . BpH S .A .O/W-wa 83 1060 0076 0000 3200 0128 9311

Zamówienia można zgłaszać również telefonicznie +48 (22) 836-96-69 oraz za pośrednictwem formularza http://prenumerata.borgis.pl