O New Medicine

„N e w   M e d i c i n e” jest medycznym kwartalnikiem naukowym skupiającym się na tematyce otolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej. Ukazuje się od 1996 roku. Od września 2019 roku do kwietnia 2021 w czasopiśmie publikowane były również artykuły z zakresu stomatologii i stomatologii dziecięcej.

Naszym celem jest zapewnienie możliwości prezentacji wyników badań naukowcom i lekarzom z całego świata. Jednocześnie cenimy możliwość przedstawiania naszych badań szerokiej publiczności lekarzy klinicystów – otolaryngologów i otolaryngologów dziecięcych. Dzięki temu łączymy prestiż poważanego czasopisma naukowego z potrzebą docierania do klinicystów, co umożliwia naukowcom obserwowanie wprowadzania wyników ich badań w życie w praktyce klinicznej.

Obecnie nasze czasopismo publikowane jest zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, przy czym pierwotna jest wersja elektroniczna. Ponieważ wierzymy w zniesienie barier ograniczających naukę, wszystkie nasze artykuły udostępniamy za darmo w wersji elektronicznej, umożliwiając korzystanie z badań publikowanym w „New Medicine” naukowcom i klinicystom z całego świata.

Artykuły w „New Medicine” są indeksowane w wielu prestiżowych bazach naukowych, m.in. Google Scholar, SCOPUS i na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (140 pkt). Co więcej, egzemplarze „New Medicine” są rozsyłane do bibliotek narodowych oraz bibliotek medycznych w wielu krajach całego świata, a także wybranych bibliotek i organizacji w Polsce. „New Medicine” jest także cyfrowo indeksowane przez Polską Bibliotekę Narodową. Ponadto dystrybuujemy nasze czasopismo na wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach.

Nasza Rada Naukowa składa się z najlepszych specjalistów otolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej oraz stomatologii i stomatologii dziecięcej z całego świata.

Aby zapewnić najwyższą jakość pracy redakcyjnej, językowej oraz koordynację procesu recenzyjnego, jednocześnie zapewniając wolny dostęp do naszych artykułów, pobieramy od autorów opłatę publikacyjną.

Szczegółowe warunki publikacji znajdą Państwo w zakładce „Dla Autorów”.

e-ISSN 1731-2507
p-ISSN 1427-0994


Księgarnia Borgis