Reklama


Kwartalnik   N o w a   S t o m a t o l o g i a   jest uznanym periodykiem wśród producentów i dystrybutorów produktów farmaceutycznych. Zleceniodawcy zamieszczają reklamy oraz informacje o oferowanych produktach w czasopiśmie, które najczęściej wykorzystywane są do celów dydaktycznych oraz reklamowych. Ważnym aspektem jest fakt, iż ze względu na naukowy profil czasopisma liczba kontaktów i czas oddziaływania reklam jest wydłużony, ponieważ znaczna część odbiorców gromadzi archiwalne numery i powraca do nich wiele razy.

Reklama w wersji papierowej 

– Reklama prasowa (I okładka,  II okładka, III okładka, IV okładka, Rozkładówka, 1 kolumna)

– Inserty

– Wklejki

– Artykuł sponsorowany

– Reprint

Reklama internetowa

– Czytelnia Medyczna on-line– zbiór on-line kilku tysięcy specjalistycznych artykułów z naszych czasopism medycznych – www.czytelniamedyczna.pl

    • Billboard (750 x 100)
    • Skyscraper (120 x 600)
    • Wide skyscraper (160 x 600)
    • Sponsoring wydania elektronicznego 1 czasopisma medycznego (logo firmy i link)

– Biuletyn Telegram – newsletter medyczny, który dociera  do ponad 30 tys. odbiorców.

Biuletyn zawiera informacje o uaktualnieniach w Czytelni Medycznej, o nowościach wydawniczych Wydawnictwa oraz o wydarzeniach medycznych, tj. konferencjach, kongresach, sympozjach i kursach.

Proponujemy zamieszczenie krótkiej informacji o Państwa produkcie z grafiką lub bez (sposób jej przygotowania do uzgodnienia).

Raz w tygodniu wysyłamy również wydanie specjalne newslettera e-mailing wyłącznie na potrzeby jednego zleceniodawcy.

Kontakt

Beata Dobrzyniecka
wicedyrektor ds. wydawniczych
tel. kom. +48 602 531 313
b.dobrzyniecka@borgis.pl