Koszt publikacji

W czasopiśmie „New Medicine” publikowane są prace oryginalne, poglądowe i opisy przypadków. Koszt publikacji poszczególnych artykułów wynosi:

  • opis przypadku – 800 zł
  • praca oryginalna – 1000 zł
  • praca poglądowa – 1200 zł