Koszt publikacji

W czasopiśmie „New Medicine” publikowane są prace oryginalne, poglądowe i opisy przypadków. Koszt publikacji poszczególnych artykułów wynosi:

  • opis przypadku – 1600 zł
  • praca oryginalna – 2000 zł
  • praca poglądowa – 2400 zł
ceny brutto