Świadoma zgoda

W przypadku każdego badania należy uzyskać zgodę uczestników na jego przeprowadzenie oraz zapewnić im anonimowość. Przesyłając artykuł do redakcji, autor oświadcza, że uzyskał taką zgodę od wszystkich badanych. Należy także zaznaczyć w rozdziale „Materiał i metody”, że taka zgoda została uzyskana.

Należy jednocześnie podkreślić, że w przypadku badań klinicznych formularz zgody powinien zawierać także opis badania, jakiemu pacjent będzie poddawany, ryzyko i korzyści z badania, a także alternatywy. Należy pokreślić, że poza przekazaniem pacjentowi tych informacji należy upewnić się, że je zrozumiał.

Fotografie, na których można zidentyfikować badanego, wymagają pisemnej zgody osoby przedstawianej. Za uzyskanie oraz przechowywanie takiej zgody odpowiedzialny jest autor.  Ponadto należy zakryć wszystkie obszary fotografii umożliwiające rozpoznanie. Jeżeli nie uzyskano odpowiedniej zgody, na ogół do anonimizacji zdjęcia nie wystarczy czarny pasek zakrywający oczy czy zamazanie twarzy. Zgoda nie jest wymagana do wykorzystania anonimizowanych obrazów, na podstawie których niemożliwa jest identyfikacja osoby – na przykład rentgenogramów, obrazów ultrasonograficznych, obrazów mikroskopowych lub laparoskopowych, pod warunkiem, że nie zawierają one oznaczeń identyfikacyjnych oraz nie towarzyszy im tekst, który mógłby identyfikować zainteresowaną osobę.