Numer 4/2018


N e w   M e d i c i n e   4/2018


Original papers/Prace oryginalne

Foreign bodies in the oesophagus on the example of patients of the Department of Paediatric Otolaryngology at the Medical University of Warsaw
Ciała obce w przełyku na przykładzie pacjentów Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej WUM
Małgorzata Badełek-Izdebska, Lidia Zawadzka-Głos – p. 119-128
Does tonsillar hypertrophy contribute to speech disorders in children?
Czy przerost migdałków ma wpływ na zaburzenia mowy u dzieci?
Iwona Łapińska, Lidia Zawadzka-Głos – p. 129-134

Review paper/Praca poglądowa

Bacterial flora in chronic sinusitis in children
Flora bakteryjna w przewlekłym zapaleniu zatok u dzieci
Michał Michalik, Adrianna Podbielska-Kubera, Maria Pawłowska, Jolanta Miazga – p. 135-146

Opisy przypadków/Case reports

Corynebacterium pseudodiptheriticum – a dangerous respiratory pathogen. A case report
Corynebacterium pseudodiptheriticum – niebezpieczny patogen dróg oddechowych. Opis przypadku
Michał Michalik, Adrianna Podbielska-Kubera, Alfred Samet, Agnieszka Dmowska-Koroblewska, Marcin Broda – p. 147-154
Bilateral antrochoanal polyp: case report, literature review and clinical guidelines
Obustronny polip choanalny – opis przypadku. Przegląd literatury
Agata Wasilewska, Lidia Zawadzka-Głos – p. 155-161