Redakcja

Redaktor naczelna: dr hab. Lidia Zawadzka-Głos, Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny (Polska)

Zastępca redaktora naczelnego: dr n. med. István Vingender, Semmelweis University, Budapest (Węgry)

Redaktor prowadząca: mgr Monika Bronowicz-Hossain (Polska)

Sekretarz redakcji: dr n. hum. Aleksandra Kołodziejczak (Polska)