Aktualny numer

N e w   M e d i c i n e   1/2023


PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY
OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA

Case reports/Opisy przypadków

Acute isolated sphenoid sinusitis in children: a case report and literature review
Ostre zapalenie zatoki klinowej u dzieci: opis przypadku i przegląd literatury
Agata Gierlotka, Ireneusz Bielecki – p. 3-7

Review paper/Praca poglądowa

Diagnosis and treatment of persistent obstructive sleep apnea in children
Diagnostyka i leczenie przetrwałego obturacyjnego bezdechu sennego u dzieci
Tomasz Lis, Lidia Zawadzka-Głos – p. 8-11
Hemangioma of the subglottic area of the larynx – a rare cause of recurrent lower respiratory tract infections
Naczyniak okolicy podgłośniowej krtani – rzadka przyczyna nawracających infekcji dolnych dróg oddechowych
Monika Jabłońska-Jesionowska, Alicja Piotrowska, Lidia Zawadzka-Głos – p. 12-16

Original papers/Prace oryginalne

Pediatric interventions in the practice of Medical Rescue Teams – observation 2019-2022
Interwencje pediatryczne w praktyce Zespołów Ratownictwa Medycznego – obserwacja w latach 2019-2022
Łukasz Dudziński, Łukasz Czyżewski – p. 17-23
Can fish scales be a potential source of pathogenic microorganisms for human health?
Paweł Kowalczyk, Grzegorz Bełżecki, Malwina Kocot, Karol Kramkowski, Beata Szynaka, Rafał Lizut, Krzysztof Michalski – p. 24-42