Punktacja

„New Medicine” jest obecnie indeksowane w następujących bazach danych:

  • Google Scholar,
  • Directory of Open Access Journals,
  • Academic Keys,
  • SCOPUS.

Co więcej, „New Medicine” otrzymało ewaluację polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i obecne znajduje się na ministerialnej liście B. W roku 2019 Ministerstwo przyznało „New Medicine” 20 punktów na liście.