Numer 2/2019


N e w   M e d i c i n e   2/2019


Original papers/Prace oryginalne

Adenoidectomy and adenotonsillotomy in patients treated in the Department of Paediatric Otorhinolaryngology of the Medical University of Warsaw in 2018 – a retrospective analysis
Adenotomia i adenotonsillotomia u pacjentów Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku – analiza retrospektywna
Tomasz Lis, Lidia Zawadzka-Głos – p. 43-48
Indications for tympanostomy tube insertion in children
Wskazania do drenażu wentylacyjnego u dzieci
Maria Wolniewicz, Lidia Zawadzka-Głos – p. 49-59

Case report/Opis przypadku

Self-induced pneumoparotitis – a rare case report
Pneumoparotitis wywołany autogennie – opis przypadku rzadkiego schorzenia
Karolina Raczkowska-Łabuda, Monika Jabłońska-Jesionowska, Jolanta Jadczyszyn, Magdalena Frąckiewicz, Maciej Pilch, Lidia Zawadzka-Głos – p. 60-67