Numer 4/2020


N e w   M e d i c i n e   4/2020


GENERAL MEDICINE
MEDYCYNA OGÓLNA

Original paper/Praca oryginalna

Gentamicin and its ototoxicity
Gentamycyna i jej ototoksyczność
Piotr Pasternak, Magdalena Frąckiewicz, Lidia Zawadzka-Głos – p. 119-123

Case reports/Opisy przypadków

Acute complication after frenulotomy – case report
Ostre powikłanie po podcięciu wędzidełka języka – opis przypadku
Maria Wolniewicz, Alicja Piotrowska, Macej Pilch, Lidia Zawadzka-Głos – p. 124-129
The innovative laryngological cannula facilitates the precise collection of highly diagnostic material from the nose and sinuses in order to improve the diagnostic and therapeutic process
Zastosowanie innowacyjnej kaniuli laryngologicznej w celu precyzyjnego pobrania materiału wysokodiagnostycznego z nosa i zatok – usprawnienie procesu diagnostyczno-terapeutycznego
Michał Michalik – p. 130-134

Review paper/Praca poglądowa

Oral changes in secondary to chronic kidney disease hyperparathyroidism
Zmiany w jamie ustnej wywołane wtórną nadczynnością przytarczyc w przebiegu przewlekłej choroby nerek
Magdalena Sobecka-Frankiewicz, Ireneusz Nawrot, Laretta Grabowska-Derlatka, Agnieszka Mielczarek – p. 135-142

DENTISTRY
STOMATOLOGIA

Original paper/Praca oryginalna

The effectiveness of using the toothpastes with a different fluoride content on the early childhood caries (ECC) reduction – systematic review
Skuteczność stosowania past do zębów o różnej zawartości fluoru w redukcji próchnicy wczesnego dzieciństwa (ECC) – przegląd systematyczny
Małgorzata Staszczyk, Wirginia Krzyściak, Iwona Gregorczyk-Maga, Dorota Kościelniak, Iwona Kołodziej, Małgorzata Jamka-Kasprzyk, Magdalena Kępisty, Magdalena Kukurba-Setkowicz, Anna Jurczak – p. 143-154