Piśmiennictwo

Piśmiennictwo powinno być przygotowane wg zmodyfikowanego stylu Vancouver.

Nie należy posługiwać się funkcją „przypis końcowy”.

Sposób zapisu nazwisk Autorów w zależności od ich liczby: do 4 Autorów powinny zostać podane imiona i nazwiska wszystkich Autorów; 5 i więcej Autorów – imiona i nazwiska pierwszych 3 i dopisać „et al.”.; podając zakres stron powinien zostać użyty dywiz -, nie półpauza –, która w zapisie jest dłuższa. Należy stosować skróty tytułów czasopism wg Index Medicus. Po nazwie czasopisma następuje rok publikacji, tom i pełny zakres stron, np. 123-124 (nie: 123-4).

Przykładowy zapis piśmiennictwa:

Artykuły z czasopism:

Autorzy (nazwisko, a następnie, nieoddzielone przecinkiem od nazwiska, inicjały imion; po każdym autorze przecinek), dwukropek, tytuł, kropka, skrócony tytuł czasopisma (bez kropek po słowach w skrócie), spacja, rok wydania (nie data wydania), średnik, spacja, wolumin, bez spacji, w nawiasie tom, bez spacjidwukropek, numery stron (pełny zakres: 2839-2845, a nie: 2839-45), kropka.

Lahita R, Kluger J, Drayer DE et al.: Antibodies to nuclear antigens in patients treated with procainamide or acetylprocainamide. N Engl J Med 1979; 301(1): 1382-1385.

Rozdziały książek:

Autorzy (nazwisko, a następnie, nieoddzielone przecinkiem od nazwiska, inicjały imion; po każdym autorze przecinek), dwukropek, tytuł rozdziału, kropka, spacja, słowo „In”, dwukropek, spacja, redaktorzy książki (według powyższego schematu dla autorów), przecinek, spacja, słowo „editors”, tytuł książki, kropka, numer wydania, kropka, miasto wydania, dwukropek, spacja, nazwa wydawnictwa, średnikspacja, rok wydania (nie data wydania), kropkaspacja, numery stron (pełny zakres: 2839-2845, a nie: 2839-45), kropka.

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. 465-478.

Strony internetowe:

Autorzy (wg. zasad przedstawionych powyżej; jeśli dostępne), dwukropekspacjatytułtytuł czasopisma/nazwa wydawcy (jeśli dostępne), średnikadres www z http://spacja, (accessed data dostępu w formacie dd.mm.rrrr)kropka.

Helwick C: HPV-Positive Head and Neck Cancer: When Can Chemotherapy Be Omitted? The Asco Post; http://www.ascopost.com/issues/september-25-2015/hpv-positive-head-and-neck-cancer-when-can-chemotherapy-be-omitted/ (accessed 21.08.2017).

Maksymalna ilość pozycji w piśmiennictwie wynosi 40 – dla prac oryginalnych i 60 – dla prac poglądowych.

Odniesienia w tekście

Odniesienia do literatury powinny zostać podane w nawiasie, np. to zdanie zawiera informację z innego badania (2).

Należy zwrócić uwagę, że nawias z odniesieniem występuje przed kropką („.”), nie po niej. Poprawy jest zatem zapis:

To jest przykładowe zdanie (1).

nie zaś:

To jest przykładowe zdanie. (1)

Należy upewnić się, że odniesienia znajdują się w każdym miejscu, gdzie są one potrzebne, nawet jeśli oznacza to cytowanie tej samej pracy kilka razy pod rząd. Np. Tu przytoczono fakt z badania (2). Tu przytoczono kolejny fakt z tego samego badania, ale, ponieważ jest to nowe zdanie, badanie musi zostać ponownie zacytowane (2).