Redakcja

Redaktor naczelna: dr hab. Lidia Zawadzka-Głos(Polska)

Zastępca redaktora naczelnego: dr n. med. István Vingender (Węgry)

Redaktor prowadząca: lek. Agnieszka Oronowicz-Jaśkowiak (Polska)

Sekretarz redakcji: dr n. hum. Aleksandra Kołodziejczak (Polska)