W następnym wydaniu


N e w M e d i c i n e 2/2017


OTOLARYNGOLOGY

ORIGINAL PAPERS

Hemorrhage risk factors assessment in pediatric patients undergoing adenoidectomy/adenotonsillotomy

Ocena czynników ryzyka krwawienia u dzieci po adenotomii/adenotonsillotomii

Anna Gorzelnik, Lidia Zawadzka-Głos

Adenoidectomy and adenotonsillotomy in children less than 2 years of age – a retrospective analysis

Adenotomia i adenotonsillotomia u dzieci poniżej 2. roku życia – analiza retrospektywna

Kinga Siewiorek, Olga Siewiorek, Piotr Kwast, Lidia Zawadzka-Głos

 

OTHER PAPERS

ORIGINAL PAPER

Changes in plantar pressure distribution after long-distance running

Ocena zmiany rozkładu nacisku stop pod wpływem biegu długodystansowego

Anna Rohan, Małgorzata Nyc, Anna Rogóż, Jarosław