W następnym wydaniu

New Medicine 2/2023

Praca poglądowa

Adjuvant therapy for recurrent respiratory papillomatosis
Terapie adjuwantowe w nawracającej brodawczkowatości krtani
Karolina Raczkowska-Łabuda, Magorzata Izdebska-Badełek, Lidia Zawadzka-Głos

Opisy przypadków

Ropień przestrzeni zagardłowej jako przykład infekcji przestrzeni głębokich szyi u dzieci – opis przypadku
Retropharyngeal abscess as an example of a deep neck infection in children
Jakub Jędrychowski, Maria Wolniewicz, Lidia Zawadzka-Głos

Leczenie bezdechu obturacyjnego u dzieci z przerostem migdałka gardłowego i z przeciwwskazaniem do zabiegu adenotomii
Treatment methods of obstructive sleep apnea (OSA) in children with adenoid hypertrophy and contraindications for adenectomy
Maria Wolniewicz, Lidia Zawadzka-Głos


New Medicine 3/2023

Opisy przypadków

Zalegające ciało obce nosa – opis przypadku i przegląd literatury
Residual nasal foreign body – a case report and review of literature
Paula Piórkowska, Maria Wolniewicz, Lidia Zawadzka-Głos

Congenital pediatric nasal dermoid on the lateral part of the nasal root: a series of 2 cases
Wrodzona torbiel dermatoidalna nosa u dzieci na bocznej części nasady nosa: seria 2 przypadków
Bartosz Marcinkiewicz, Lidia Zawadzka-Głos

Temporal bone fracture – case report
Złamanie piramidy kości skroniowej – opis przypadku
Gabriela Łocik, Maria Wolniewicz, Joanna Kośka, Lidia Zawadzka-Głos