Ahead of print

Zasada “ahead of print” – publikacja artykułu w wersji elektronicznej poprzedzająca publikację w wersji drukowanej.